ByKarma's werkt gedeeltelijk contractvrij

Contractvrij betekent dat ByKarma's geen contracten heeft afgesloten met zorgverzekeraars. Voor u als klant betekent dat, dat u de factuur eerst zelf moet betalen. Vervolgens kunt u de factuur declareren bij uw zorgverzekeraar.

In 2024 heeft ByKarma's contracten met:

  • CZ (hieronder vallen ook Just, OHRA en Nationale Nederlanden )
  • Zilveren Kruis (hieronder vallen ook FBTO, de Friesland en Interpolis)
  • VGZ
  • Caresq
  • DSW
  • ASR

Is een contractvrije therapeut wel goed?

In Nederland staat iedere therapeut verplicht ingeschreven in het Register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, ook bekend als het BIG-register. In het BIG-register staat beschreven of een persoon bevoegd is om te werken als therapeut. Hiervoor gelden bepaalde opleidings- en gedragseisen. Ook een therapeut die zonder contracten werkt moet aan deze eisen voldoen.

Om in dit register te komen en te blijven is de therapeut verplicht zich bij te scholen en een verplicht aantal uur als therapeut te werken.

Kan ik de factuur wel declareren?

Ja. Wanneer u door ByKarma's bent behandeld, dan krijgt u een factuur. U kunt deze factuur bij uw zorgverzekeraar indienen. U krijgt een deel of het gehele bedrag vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgpolis. Hieronder kunt u meer lezen over de vergoedingen voor fysiotherapie.

Informatie van de Rijksoverheid:

Is fysiotherapie opgenomen in het basispakket?

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit.

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).

Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. In de Zorgverzekeringswet staan deze aandoeningen opgesomd in de zogenaamde chronische lijst. Deze lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder

Heeft u een chronische aandoening? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

In de Zorgverzekeringswet vindt u alle chronische aandoeningen. Deze chronische lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Heeft u geen chronische aandoening? Dan wordt de fysiotherapie niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Bekkenfysiotherapie

Bij urine-incontinentie krijgt u de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed.

Oefentherapie

Bij artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgt u de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed.
Bij claudicatio intermittens (etalagebenen) krijgt u de eerste 37 behandelingen oefentherapie vergoed.
Bij COPD krijgt u in het eerste behandeljaar de eerste 70 (maximaal) behandelingen vergoed. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

Fysiotherapie vergoed uit aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Vraag uw zorgverzekeraar ook naar vergoedingen van behandelingen zoals Mensendieck of Cesar. En of u een eigen bijdrage moet betalen.

Zorgverzekeraar contract met fysiotherapeut

Vraag bij uw zorgverzekeraar na of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van uw keuze. U krijgt de behandeling anders misschien niet helemaal vergoed. Dit is afhankelijk van uw polis.

U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut.

Prijzen fysiotherapie

Er gelden geen vaste prijzen voor fysiotherapie en oefentherapie. Elke fysiotherapeut moet zijn prijzen zichtbaar ophangen in de behandelkamer.

Twijfel over de vergoeding?

Neem dan altijd contact op met uw eigen zorgverzekeraar.